P4I Unikátní řešení RH-ARCH

Kopanský Mlýn díky unikátnímu konceptu P4I® nabízí soukromí a komfort individuální vily v limitech a ceně dvojdomku.

Dvojdomy v pojetí Rh-arch představují sochařskou srostlici hmot, kde každý dům vyzařuje vlastní individualitu a svébytnost, dále umocněnou možností individuálních úprav. Parcelace pro dvojdomy zohledňuje zásady P4I®: pobytové části zahrad (modré slunečníky) jsou rozšířené, aby jejich tvar dovoloval co nejkomfortnější užívání, a také navzájem posunuté, aby si sousedé navzájem nekoukali do soukromých částí zahrad. „Místa má být nejvíc tam, kde se žije“ je motto, které vedlo k vytvoření P4I®. Koncept kvalitního urbanismu soukromého bydlení P4I®je jedním z unikátních rysů projektu, které jinde nenajdete.

Klasický urbanismus

Běžná zástavba RD, tzv. „panelák naležato“, trpí snahou developerů vytěžit z pozemku maximum.

Parcely jsou pak úzké, takže zahrady nenabízejí soukromí a kvůli své délce ani nejsou prakticky využitelné. Vlastník má nakonec k dispozici dům, který je unifikovaný s ostatními v řadě a stojí na pozemku, kde není ani soukromí ani možnost jeho rozumného využití. Studie ukazují, že dobrá třetina plochy pozemku není více než 80% vlastníků v praxi v běžném provozu využívána.
Promyšlený urbanismus dodává každé parcele na kvalitě, Rh-arch garantuje, že každý metr pozemku bude svému budoucímu vlastníkovi doopravdy sloužit.

Vylepšený urbanismus

Běžná parcelace, doplněná o hmotové rozehrání jednotlivých domů, sice nabízí více soukromí, než běžná zástavba identických dvojdomků (viz příklad 2), ale zahrady stále trpí tím, že jsou úzké a domy samy zase tím, že jsou moc blízko k sobě (červená šipka).

Koncept P4I® natočením domů podél šikmých hranic parcel nejenže zvětšuje pobytové části zahrad, ale zvětšuje i reálné odstupy domů a dovoluje lepší oslunění (žluté šipky na prvním obrázku).
Rezidenční areál pro vybranou klientelu chápeme jako sociologický fenomén. Kvalita života je v přímé úměře s kvalitou urbanistického a architektonického návrhu, protože právě ten ovlivňuje míru soukromí, definuje hladinu reprezentativnosti a určuje i cenu.