Současný stav areálu

...panoramatické fotografie výhledů, ortofotomapy...